top of page

Trochreed Magazine

'Beleving centraal in Herberg Het Rechthuis'

Bijgewerkt op: 13 okt. 2020


RINSUMAGEAST – Het Rechthuis in Rinsumageast heeft weer een bestemming gekregen. Theun Plantinga (35) en Mike Kick (37) willen het pand nieuw leven inblazen en tegelijkertijd het oude herberggevoel terug laten komen. ,,De beleving en de sfeer staan centraal. Als we hier een evenement organiseren, moet de gezelligheid bij de voordeur al beginnen.’’

Theun Plantinga is geboren en getogen in Feanwâlden. Toch was het zijn vriend Mike die op het idee kwam om van Amsterdam naar Fryslân te verhuizen. Mike groeide op in de Randstad en had van de rest van Nederland nog niet veel gezien. ,,In de stad heb je alles. En als tiener vond ik Amsterdam geweldig. Maar als je je honderdste feestje hebt gevierd is het op een gegeven moment steeds meer van hetzelfde. Thuis de rust opzoeken is in Amsterdam onmogelijk. Is het niet de muziek van een festival, dan zijn er altijd wel ergens buren die lawaai maken omdat ze de boel verbouwen. Het is altijd druk.’’

Friezen stug? Van Friezen dacht Mike dat ze stug waren. Maar dankzij Theun ont- dekte hij dat het tegendeel waar was. Vooral dit jaar, toen Theun Titus speelde in de Bonifatiuskapel in Dokkum, bracht hij veel tijd in deze regio door en leerde hij nieuwe mensen kennen. Ook voor Theun was deze periode een bevestiging om terug te gaan naar de Wâlden. ,,It binne myn types wol op ‘e Geast. Lêst wiene hjir allegearre bern oan ‘e doar mei Sint Maarten. Doe rôp ien fan ‘e memmen: ik hoopje dat jimme hjir hja gau thús fiele. Dat fûn ik sá moai.’’

‘Elkenien is wolkom’ De dorpsbewoners zijn vooral heel blij dat Het Rechthuis weer een publieke functie krijgt. Een Bed and Breakfast met drie gastenkamers zal de basis vormen. Daarnaast wordt het pand opengesteld voor trouwerijen, vergaderingen, culturele programma’s of (verjaardags)feestjes. ,,Ik bin bliid dat dit it Rechthuís hjit, want dy húslike sfear fine wie hiel wichtich. De fuotten gean noch krekt net op tafel, mar fierder moatte minsken foaral dwaan oft se thús binne. Wy wolle it leechdrompelich hâlde. Elkenien is wolkom’’, zegt Theun.


Eerste trouwerij De eerste trouwerij staat al gepland. Mike z’n zus gaat volgend jaar in het Rechthuis trouwen. Theun is trouwambtenaar en kan mensen in de echt verbinden. De voorste kamer moet weer een soort raadzaal worden, in de eetkamer staat een grote boerentafel waar gasten ’s ochtends kunnen ontbijten en daarachter komt de tuinkamer met planten, ideaal voor trouwgelegenheden. ,,Ik hear no al minsken dy’t fertelle dat se hjir eartiids troud binne. Sy kinne harren houliksjubileum aanst wer by ús fiere en de dei op ‘e nij belibje.’’ De horeca wordt geregeld door Theun zijn vader die kok is in deze regio. ,,Hy hat hjir sels ek noch wol itensied’’, vertelt Theun die blij is dat hij weer dichtbij zijn familie woont. ,,Fanne- middei pas ik foar it earst op myn nichtsjes fan 6 en 8 jier. Dan helje we se op út skoalle. Dat is dochs machtich?’’

Aardappelen bij de boer Andersom vindt zijn familie het ook fijn om Theun in de buurt te hebben. ,,Ús mem is fjouwer jier lyn ferstoarn, dus foar myn heit – dy’t hast mei pensjoen giet – is it ek moai. Hy wurdt ús sjefkok. Lêst wiene we tegearre by de Makro en doe sei hy: froeger giesto mei my om boadskippen en no is it oarsom.’’ Ook Mike kijkt er naar uit om zijn familie in Rinsumageast te ontvangen. Zijn vader heeft – heel toevallig – zijn roots in Dokkum liggen. Mike vindt het vooral ook leuk dat zijn nichtje van 7 jaar langskomt om te logeren. ,,Ik wil meer voor haar zijn dan alleen een oom op papier. Zij is echt een stadsmeisje dus dan kunnen we mooi aardappelen kopen bij de boer; kan ze zien waar die vandaan komen.’’

Skots en skeef Mike en Theun hebben het huis wel gekocht, maar het voelt alsof ze het even mogen ‘lenen’. Door in dit gebouw te investeren kunnen ze iets terug doen voor de maatschappij. Ze willen daarbij graag samenwerken met lokale partijen, waaronder ook met de mensen van De Beijer en het dorpscafé. ,,Ik hoopje dat we elkoar fersterkje kinne.’’ Momenteel wordt eerst de zolderkamer opgeknapt en omgetoverd tot het privédomein van beide heren. Alleen die zolder is al groter dan het hele appartement waar ze woonden in Amsterdam. Hoe ze de woning verder gaan inrichten weten ze nog niet precies. ,,Wy hiene earst wol plannen, mar we fernimme no al dat it sa net wurket by in âld hûs. Alles is hjir skots en skeef, dus ús moderne meubels passe hjir net. It moaie is dat it hûs ús wol fertelt oft it goed is of net.’’ ‘Het heeft zo moeten zijn’ Het voelt voor Theun en Mike alsof het zo heeft moeten zijn dat Het Rechthuis op hun pad kwam. Het rijksmonument stamt uit het jaar 1650 en heeft al heel veel eigenaren gehad. Mike: ,,Wij dachten dat wat wij doen nieuw zou zijn: als import, met een nevenfunctie, een herberg runnen in Rinsumageast. Maar uit de oude verhalen blijkt dat de vorige eigenaren ook vaak mensen van buiten het dorp waren met een baantje erbij. De tijden zijn veranderd, maar de ideeën voor het runnen van Herberg Het Rechthuis zijn door de jaren heen altijd gelijk gebleven.’’
43 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page