top of page

In de omgeving

Stinzen

Op de honderden terpen van middeleeuws Fryslân stond vaak een stins: een bewoonbare stenen toren met zeer dikke muren, ter verdediging van de terpbewoners in tijden van gewapende strijd.

Aanzicht van de Schierstins in Veenwouden
Schierstins

Van deze steenhuizen resteert er één (de Schierstins) en hier en daar zijn resten aanwijsbaar. Van de eerste stenen huizen in de stad (stadsstinzen) zijn er meer, sterk gewijzigd in de loop van de tijd.

Zij-aanzicht van de Schierstins in Veenwouden

Staten

Veel stinzen zijn afgebroken, maar sommige hebben zich juist ontwikkeld: de bewoner (de ‘hoofdeling’) breidde zijn woonstee uit tot een complex waarvoor de naam ‘state’ werd gebruikt. Ook hiervoor geldt dat de meeste er niet meer zijn. 

Aanzicht Dekema State
Dekemastate

(Jelsum)

Het hoofgebouw is een museumhuis en te bezichtigen. De ommuurde tuin en het landgoed zijn ook toegankelijk.

Staniastate

(Oentsjerk)

Hoofdgebouw niet te bezichtigen. Wel is ernaast een brasserie, tuinzaal en terras. Park vrij toegankelijk.

Aanzicht Staniastate Oentsjerk
fogelsanghstate-veenklooster-2-lr.720x0.

Fogelsangh State

(Veenklooster)

Gebouw (beperkt) open voor publiek (entree). Tuin eromheen, genaamd Veenkloosterbos, is wel vrij toegankelijk om te wandelen.

In heel Friesland staan nog meer prachtige Staten en Stinzen.

  • Vijversburg met een natuur- en cultuurpark in Tytsjerk. Park er om heen toegankelijk voor publiek (entree)

  • De Klinze in Aldtsjerk. ‘Proefslaaplandgoed’ en Grand Cafe (weekends geopend). Park vrij toegankelijk

  • It Lytse Slot in Veenklooster. Gebouw/tuin niet te bezichtigen ivm particulier eigendom.

  • Rinsmastate in Driezum. Hoofdgebouw niet te bezichtigen. Tuin en park vrij toegankelijk

  •  

    Kijk op deze website voor het volledige overzicht.

    bottom of page